HEEMSKERK - Wilt u samen met andere sportverenigingen, ondernemers in de sport en maatschappelijke instellingen meepraten over de toekomst van de sport in Heemskerk? Kom dan op maandagavond 15 mei naar de bijeenkomst over het vernieuwen van het Sportakkoord Heemskerk georganiseerd door de gemeente Heemskerk en de partners uit de klankbordgroep Sport- en Preventieakkoord. Tijdens deze avond wordt men uitgenodigd om na te denken over het vervolg van het sportakkoord uit 2019. U bent van harte welkom om aan te sluiten.


De aanleiding van het vernieuwen van het Lokaal Sportakkoord is het landelijke Gezond en Actief Leven Akkoord waar het Sportakkoord II ook onder valt. Het Sportakkoord Heemskerk moet aansluiten bij het Sportakkoord II dat op landelijk niveau is gesloten. Vandaar dat deze bijeenkomst georganiseerd wordt op maandagavond 15 mei van 19.30 tot 21.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Voor het nieuwe Sportakkoord stelt het Rijk weer een jaarlijks budget beschikbaar als bijdrage voor de uitvoering van de plannen.

Waarom een vernieuwd Sportakkoord Heemskerk?

De zes inhoudelijke thema’s op landelijk niveau van het sportakkoord zijn vrijwel onveranderd: Inclusie en diversiteit, Sociaal veilige sport , Vitale sportaanbieders, Vaardig in bewegen, Ruimte voor sport en bewegen en Maatschappelijke waarde van topsport. Er zijn echter drie nieuwe ambities voor het akkoord gesloten op landelijk niveau.

⦁Versterken fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport.

⦁Vergroten bereik. Daarmee bedoelen ze dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven.

⦁Benutten maatschappelijke waarde/ betekenis van sport. Betekenis gaat over de waarde van sport voor de maatschappij: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid.

We rekenen erop dat we met elkaar een toekomstbestendig lokaal Sportakkoord kunnen opstellen. Als u graag meedenkt over de sport en beweegmogelijkheden binnen de gemeente of heeft u zelfs al een plan waar geld voor nodig is? Neem dan deel aan deze bijeenkomst. U moet zich wel even aanmelden voor de bijeenkomst. Dit kan door te bellen of mailen naar kennemerland@teamsportservice.nl of 088-2037340.