HEEMSKERK - Tijdens de jaarlijkse seniorenmarkt in Heemskerk op zaterdag 7 september verricht Cultuurhuis Heemskerk de aftrap voor een twee jaar durend cultuurproject voor senioren met de titel : ‘Lang leve de ezels’.


Door een extra financiële impuls van de gemeente Heemskerk zal, in samenwerking met stichting de Grijze Ezel de komende twee jaar extra aandacht komen voor de versterking van cultuurdeelname onder senioren. Ondanks het feit dat er al heel veel gebeurt op het gebied van Cultuur in de gemeente heeft een eerdere inventarisatie duidelijk gemaakt dat het aanbod nog niet voldoende zichtbaar is voor iedereen en dat er nog meer samengewerkt kan worden tussen alle organisaties die zich bezig houden met cultureel aanbod voor senioren. Ook is het de ambitie van de Gemeente Heemskerk om verbinding tot stand te brengen tussen verschillende culturele en maatschappelijke organisaties om zo het welzijn van ouderen in de gemeente te verbeteren. Cultuurhuis Heemskerk gaat deze taak oppakken, in nauwe samenwerking met ‘De Grijze Ezel’.

Sinds oktober is de organisatie ‘De Grijze Ezel’ opgericht, een netwerk van verschillende ouderenbonden en organisaties die zich bezig houden met ouderen in de gemeente Heemskerk. Samen met de Grijze Ezel gaat Cultuurhuis Heemskerk zich inzetten om de volgende doelen te realiseren:
Een samenwerkingsverband tussen culturele en maatschappelijke instellingen op het gebied van ouderen tot stand brengen

Een werkgroep op te zetten van seniore vrijwilligers die het samenwerkingsverband gaan adviseren en hen actief bij het aanbod betrekken. Hieronder

valt ook het samenstellen van een cultuurredactie voor- en door ouderen die verslag gaat doen in diverse media
Nieuw aanbod ontwikkelen voor- of door senioren en in samenwerking met externe fondsen nieuwe initiatieven ontplooien, bijvoorbeeld in de wijken of projecten met basisscholen en senioren.


Aanbod Cultuurhuis
Het Cultuurhuis geeft vanaf september de aftrap met het aanbieden van nieuwe cursussen in eigen huis, zoals:
‘Dansend (g)oud’: danslessen voor senioren met en zonder motorische beperking
‘Piano op zolder’: senioren kunnen een instrument dat ze vroeger gespeeld hebben weer eens uitproberen. We beginnen dit jaar met de piano. Later volgen meer instrumenten.
‘Blijf ontdekken en creëren, een serie teken- en schilderlessen met steeds een andere kunstenaar als uitgangspunt’

Deelnemers gezocht voor Cultuurredactie
Naast het aanbieden van een aantal cursussen zoekt het Cultuurhuis actieve senioren die deel willen uitmaken van een nieuw op te zetten Cultuurredactie. Deze groep gaat, na coaching door een professional van het Cultuurhuis verslag doen van diverse culturele activiteiten binnen de gemeente zoals tentoonstellingen, voorstellingen en evenementen. Er zullen stukjes worden geschreven voor verschillende lokale kranten en bladen (o.a. Contactblad) en filmpjes op locatie worden gemaakt die worden uitgezonden op een eigen YouTube kanaal. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerde deelnemers contact opnemen met Mark van der Jagt en Saskia Vroom van Cultuurhuis Heemskerk: info@cultuurhuisheemskerk.nl of 0251-836003.