BEVERWIJK - Van 10 juni 2024 tot uiterlijk 16 augustus 2024 voert IDDS in opdracht van de provincie Noord-Holland ecologisch onderzoek uit in natuurgebied Westerhout en de Lunetten bij Beverwijk langs de N197. Dit onderzoek maakt deel uit van het studietraject naar de mogelijke aanleg van een tweerichtingsfietspad aan de oostkant van de provinciale weg.

Diverse meetmethoden

Tijdens deze periode wordt onderzocht in hoeverre de zandhagedis, rugstreeppad en kleine marterachtigen aanwezig zijn in het gebied. Hiervoor worden bitumenplaatjes op de grond gelegd en (wild)camera’s met sensoren opgehangen die alleen beelden registreren bij beweging. Om de privacy te waarborgen, worden geen beelden van mensen opgeslagen. De provincie vraagt haar inwoners vriendelijk om de camera’s en meetplaatjes niet te verplaatsen om het onderzoek niet te verstoren.

Vervolg van het onderzoek

Het gebied langs de N197 maakt deel uit van Natuurnetwerk Nederland. De provincie Noord-Holland hecht grote waarde aan het behoud van natuur en biodiversiteit. Als uit het onderzoek blijkt dat de zandhagedis, rugstreeppad of kleine marterachtigen in het gebied aanwezig zijn, wordt er gezocht naar een alternatief leefgebied voor de dieren.
Met het nieuwe fietspad wil de provincie de bereikbaarheid voor fietsers tussen met name Heemskerk en Wijk aan Zee verbeteren. Deze nieuwe fietsverbinding verbindt de dorpen en steden in de omgeving met elkaar en maakt diverse bestemmingen beter bereikbaar voor fietsers.