HEEMSKERK - Basisschool Otterkolken heeft het vignet Gezonde School behaald. Daarmee laat Otterkolken zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Op 24 maart 2022 overhandigde wethouder Aad Schoorl van de gemeente Heemskerk het vignet aan de school. Otterkolken is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Otterkolken voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Lotte Smit, leerkracht uit groep 5: “Op Otterkolken werken we op verschillende fronten aan een gezondere leefstijl. Ouders zorgen voor een gezonde lunch en een gezond tienuurtje. Daarnaast drinken alle kinderen water op school en krijgen ze 20 weken per jaar gratis EU Schoolfruit. Op Otterkolken staat bewegend leren centraal. Veel taal- en rekenlessen worden buiten op het plein gegeven in spelvorm. Daarnaast zorgt onze vakleerkracht bewegingsonderwijs voor inspirerende lessen en lopen we regelmatig de Daily Mile.”

Schoolleider Ben van den Burg vult aan: “Voor dit certificaat hebben we ook ingezet op educatie en een gezonde schoolomgeving. In onze lessen wereldoriëntatie is meer ruimte voor een beter milieu en het terugdringen van afval. Onze leerlingen werken regelmatig in onze schooltuin, waar ook onze buitenschoolse opvang gebruik van maakt. De lessen van de Kanjertraining zorgen voor een sociaal en veilig schoolklimaat. Om de schoolomgeving gezonder te maken hebben we ons schoonmaakbeleid tegen het licht gehouden en een hitteplan gemaakt. Binnenkort gaan we ons schoolplein aanpakken om het uitdagender en groener te maken.”

Wethouder Aad Schoorl is blij met de ontwikkelingen op Otterkolken: ”Het is heel belangrijk om een gezonde school te zijn, want gezondheid is de basis voor leren.“ Ben van den Burg en Lotte Smit zijn er trots op om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt het vignet aan de gevel van Otterkolken. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een Gezonde School is en dat we daar actief verder aan werken!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.