HEEMSKERK – In het kader van de lessen burgerschap bezochten leerlingen van groep 8 van kindcentrum De Bareel op 18 april het gemeentehuis. Onder leiding van Prodemos bouwden zij zelf de stad van de toekomst en leerden daarbij alles over democratie, besluitvorming en samenwerken.

Tijdens het spel Democracity richtten de leerlingen in groepjes een aantal politieke partijen op en verdeelden de functies binnen hun partij. Ze benoemden een voorzitter, secretaris, woordvoerder en partijleden. Op basis van de standpunten van hun eigen partij moesten er keuzes gemaakt worden: Liever een ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt dus er moet gestemd worden.

Vervolgens bepaalden ze gezamenlijk wat zij belangrijk vonden voor de stad van de toekomst. In verschillende ronden kozen de partijen gebouwen voor de nieuwe stad. Ze lobbyden bij andere partijen om steun te zoeken voor hun voorstel. Tot slot konden de leerlingen vragen stellen aan de wethouders Aad Schoorl en Ron Suanet.

Wat kinderen hiervan opsteken? Op een praktische en voor kinderen begrijpelijke manier leer je in een notendop hoe democratie werkt. Goed nadenken voordat je keuzes maakt en consequenties van keuzes vooraf overzien. Ook belangrijk: alleen door samen te werken kan je problemen oplossen en iets groots bereiken.