VELSEN-NOORD - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in beroep tegen een vergunning voor Tata Steel. De provincie Noord-Holland gaf die vergunning zonder dat het bedrijf aanvullende maatregelen hoeft te nemen om bepaalde uitstoot van stikstofoxiden terug te brengen en daar is de toezichthouder het niet mee eens.

Het gaat om het zogeheten windverhitten. Bij het verbranden van staal komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt via vuurvaste stenen overgebracht naar de lucht. Vervolgens wordt deze warme lucht weer naar de hoogovens teruggeleid om de productie van ruw ijzer te stimuleren. Bij dit hele proces komen ook stikstofoxiden vrij, zoals bij alle vormen van verbranding op hoge temperaturen.

Schadelijke stoffen
De inspectie constateert dat de uitstoot bij het windverhitten in IJmuiden de Europese normen overschrijdt. Omwonenden en de directe leefomgeving worden hierdoor te veel blootgesteld aan stikstofoxiden, vindt de toezichthouder.

Die stoffen zijn schadelijk voor de luchtwegen en veroorzaken bodemverzuring, wat leidt tot verminderde biodiversiteit in natuurgebieden. De rechter zal zich over de kwestie gaan buigen na bezwaar van de ILT.

Tata Steel kwam de afgelopen weken al vaker in het nieuws, omdat het normen overschreed. Zo kreeg het bedrijf 15 keer een boete binnen 14 dagen, omdat de omgeving last heeft van de aanhoudende grafietregens van het bedrijf.

De resultaten van het RIVM-onderzoek naar de grafietregens worden volgende week op een grote bewonersbijeenkomst bekendgemaakt. Ook moet tijdens de bijeenkomst meer duidelijk worden over de grote mosterdkleurige rookwolken die eind oktober te zien waren boven de staalfabriek.