HEEMSKERK - In 2040 is iedereen gelukkig!
Dat was een voorspelling van een leerling van de Kariboe die meedeed aan ‘Heemskerk in 2040’, een project van het Cultuurhuis Heemskerk en de gemeente waarin kinderen betrokken werden bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie van hun dorp. De ideeën van de kinderen over Heemskerk in 2040 werden verbeeld op grote doeken die eerder tentoongesteld zijn in het gemeentehuis. Wegens groot succes gaat deze tentoonstelling nu in de reprise. Tijdens de Grote Tekendag op 19 september zijn de schilderijen van ‘Heemskerk in 2040’ te bewonderen in de etalages in het winkelcentrum.


Buiten de lijntjes kleuren
Begin dit jaar bezochten de kunstenaars Nanneke Bastiaan, Nikki Kröder, Marloes Bloedjes en Lars de Ruyter de Heemskerkse basisscholen de Ark, Kariboe, Otterkolken en de Anne Frankschool. Hun missie was de kinderen na te laten denken over hoe Heemskerk er in 2040 uit zou zien op de thema’s wonen, duurzaamheid, winkelen, sport & spel, mobiliteit en Heemskerkers voor elkaar. Per thema hebben de kinderen in elke klas een groot schilderij gemaakt waarin hun toekomstvisie verbeeld werd. Ze deden dat op verzoek van de gemeente die de ideeën van de kinderen graag wilde benutten bij de ontwikkeling van hun omgevingsvisie. Zo kregen de kinderen niet alleen de kans om mee te denken over de toekomst van hun dorp, maar werd tevens de fantasie en de creativiteit van de kinderen benut voor de grote vraagstukken waar Heemskerk voor staat. Juist het vermogen van de kinderen om lekker buiten de lijntjes te kunnen kleuren, leidt immers tot heel verrassende en sublieme ideeën.

Ter inspiratie voor de gemeenteraad
De ideeën van de kinderen en hun 36 schilderijen werden eerder gepresenteerd aan de Heemskerkse bewoners en de gemeenteraadsleden met een expositie in de hal van het gemeentehuis, die geopend werd voorafgaand aan de raadsvergadering over de omgevingsvisie. Bij die vergadering waren de kunstenaars en de kinderen aanwezig om hun schilderijen toe te lichten en de raadleden te inspireren. Prachtig!

Nu weer te zien
Dankzij de ondernemersvereniging BIZ en vele winkeliers zijn deze fantasierijke schilderijen nu opnieuw te zien. Tijdens de Grote Tekendag op 19 september staan de schilderijen verspreid over 32 winkeletalages in het centrum van Heemskerk. Je kunt ze aanschouwen door een wandeling te maken door het winkelcentrum en op zoek te gaan. Een film over het project is die dag te zien bij ‘Goed voor elkaar’ aan de Kerklaan.

Voor de Grote Tekendag is deze expositie een prachtige aanvulling op alle workshops en demonstraties die zij die dag te bieden hebben. Meer informatie over de Grote Tekendag kun je vinden op www.heelheemskerktekent.nl. Meer informatie over ‘Heemskerk in 2040’ is te vinden op www.omgevingsvisieheemskerk.nl.

De Ontwerpomgevingsvisie Heemskerk 2040 ligt nu ter inzage. Zienswijzen kunnen nog worden ingediend tot en met 24 september 2020 bij het college van b en w of via omgevingsvisie@heemskerk.nl