HEEMSKERK - Hoe betrek je kinderen bij het milieu en maak je ze bewust van het belang van afvalscheiding? Leerkracht Sharon van groep 8 van kindcentrum De Bareel weet het antwoord: zij ging met de groep op expeditie naar de Huisvuilcentrale HVC in Alkmaar.


“Eerst kregen we een helm op en een veiligheidsjasje aan voor de rondleiding.” Tessa uit groep 8 vertelt over de tocht door de afvalinstallatie van de huisvuilcentrale: “We deden mee aan de expeditie ‘Schone Wereld’. Via lange gangen en trappenhuizen liepen we van de ene naar de andere wereld. We gingen door de wereld van spullen en langs schone energiebronnen naar de onderwaterwereld van de oceaan. We konden in de diepe afvalbunker kijken en de warmte voelen van de buizen. Het stonk er wel een beetje.”

Tijdens deze expeditie leerden de kinderen over verschillende afvalstromen en hoe je deze kunt scheiden en beperken. Zo kunnen we voorkomen dat er veel onnodig afval in de huisvuilcentrale terecht komt. De kinderen hebben een beter beeld gekregen van het afvalprobleem en weten nu hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een oplossing.