HEEMSKERK/CASTRICUM - De sociale veiligheid op een sportclub is erg belangrijk en staat de laatste jaren hoog in het vaandel. Binnen een sportclub heeft een vertrouwenscontactpersoon een zeer belangrijke rol, want diegene zorgt ervoor dat leden in vertrouwen dingen kunnen zeggen en dat er geen kant gekozen wordt bij incidenten maar deze probeert hij of zij op te lossen/de-escaleren.

Om (toekomstige) vertrouwenscontactpersonen te ondersteunen bij deze belangrijke taak is er vanuit het Centrum Veilige Sport Nederland en NOC*NSF een speciale gratis opleiding tot vertrouwenscontactpersoon sport. Team Sportservice organiseert deze opleiding. De opleiding is op 10 en 17 juni in de avond op de Ten Katestraat 11 in Heemskerk. Tijdens de opleiding is er aandacht voor de positie die een vertrouwenscontactpersoon inneemt op de club als er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe vang je iemand op die iets komt melden of vragen? Waar kan een beschuldigde terecht? Hoe kan het bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is? Ook het ontwikkelen van preventiebeleid komt uitvoerig aan bod. Je oefent verder gesprekstechnieken en bespreekt samen met de trainer verschillende casussen.

Voorafgaand aan de opleidingsavonden maken de deelnemers een e-learning waarin de rol en functie van een vertrouwenscontactpersoon wordt toegelicht. Tijdens de opleidingsavonden komt dat voor zover nodig terug, mede n.a.v. de leerwensen van de deelnemers (die als slot van de e-learning doorgegeven worden). Er zijn veel oefeningen en rollenspelen en is er alle ruimte voor het bespreken van vragen van de deelnemers.

Kortom een ontzettend leerzame opleiding voor ervaren en onervaren vertrouwenscontactpersonen. Heb jij interesse of nog verdere vragen? Meld je bij buurtsportcoach Bart Neeft via bneeft@teamsportservice.nl of bel 088-2037340