NOORD-HOLLAND - 19 gemeenten uit Noord Holland Noord en de provincie Noord-Holland hebben een boze reactie naar de NS gestuurd over de aankomende dienstregeling. De voorgestelde dienstregeling is wederom een verslechtering, juist nu het OV steeds belangrijker wordt om de groei van aantallen woningen en groeiende bedrijvigheid op te kunnen vangen. Dat men dit in de krant heeft moeten lezen, is onbegrijpelijk.


"We vinden deze verslechtering onacceptabel en dringen in de reactiebrief aan dat de ondergrens van de kwaliteit wordt overschreden. Juist omdat het OV voor Noord-Holland-Noord, de IJmond en Zuid-Kennemerland onmisbaar is voor het halen van allerlei doelstellingen op het gebied van klimaat, stikstok, woningbouw, mobiliteit, economische- en sociale ontwikkeling. De zogenaamde mobiliteitstransitie.

Er is intensief overleg geweest in de afgelopen maanden met de provincie Noord-Holland, Connexxion en NS om tot een toekomstvast OV-systeem te komen. Doelen zoals de bussen beter te laten aansluiten op de treinen en de loop- en fietsroutes te optimaliseren, stonden centraal in de overleggen. Het resultaat is dan ook zeer teleurstellend.

Voor de vervolgstappen willen we serieus en vaker betrokken worden. Een doel is in ieder geval het verbeteren van de dienstregeling voor de inwoners van onze provincie. Dat betekent minimaal het terugbrengen van de spits-intercity op het traject Alkmaar-Haarlem".