HEEMSKERK - Afgelopen week heeft Cultuurhuis Heemskerk tijdens de jaarlijkse seniorenmarkt de aftrap gegeven voor een twee jaar durend cultuurproject voor senioren met de titel : ‘Lang leve de ezels’. De markt was druk bezocht en er was veel belangstelling voor het speciale aanbod van het Cultuurhuis, dat in het kader van dit project is ontwikkeld.


Door een extra financiële impuls van de gemeente Heemskerk zal, in samenwerking met stichting de Grijze Ezel de komende twee jaar extra aandacht komen voor de versterking van cultuurdeelname onder senioren. De organisatie ‘De Grijze Ezel’ is in oktober 2018 opgericht en bestaat uit een netwerk van verschillende ouderenbonden en organisaties die zich bezig houden met ouderen in de gemeente Heemskerk. Samen met de Grijze Ezel gaat Cultuurhuis Heemskerk zich inzetten om de volgende doelen te realiseren:

- Een samenwerkingsverband tussen culturele en maatschappelijke instellingen op het gebied van ouderen tot stand brengen
- Een werkgroep op te zetten van seniore vrijwilligers die het samenwerkingsverband gaan adviseren en hen actief bij het aanbod betrekken.
- Nieuw aanbod ontwikkelen voor- of door senioren.

Aanbod Cultuurhuis
Vanaf medio september starten bij het Cultuurhuis een aantal nieuwe cursussen in eigen huis, zoals:
- ‘Dansend (g)oud’: danslessen voor senioren met en zonder motorische beperking. Iedere dinsdag van 10.30-11.30 uur. Kosten zijn € 50,- voor 10 lessen. De cursus start 17 september.
- ‘Piano op zolder’: senioren kunnen een instrument dat ze vroeger gespeeld hebben weer eens uitproberen, zoals piano of gitaar . Kosten voor 8 lessen zijn € 80,- . Datum en tijd in overleg.
- ‘Blijf ontdekken en creëren, een serie teken- en schilderlessen met steeds een andere kunstenaar als uitgangspunt’. Iedere donderdag ochtend van 10.00-12.00 uur. Kosten zijn €80,- voor 8 lessen, inclusief materiaalkosten. De cursus start 19 september.

Er is nog voldoende plek bij alle cursussen voor nieuwe deelnemers, dus meldt u zich snel aan!

Cultuurredactie van start
Inmiddels hebben zich na een oproep in de krant en tijdens de Seniorenmarkt vier actieve senioren gemeld die deel willen uitmaken van een nieuw op te zetten Cultuurredactie. Deze groep zal worden gecoacht door een professional en verslag gaan doen van diverse culturele activiteiten binnen de gemeente zoals tentoonstellingen, voorstellingen en evenementen. Er zullen stukjes worden geschreven voor verschillende lokale kranten en bladen (o.a. Contactblad) en filmpjes op locatie worden gemaakt die worden uitgezonden op een eigen YouTube kanaal.

Voor meer informatie over de cursussen en aanmelden kunt u contact opnemen met Mark van der Jagt en Saskia Vroom van Cultuurhuis Heemskerk: info@cultuurhuisheemskerk.nl of 0251-836003. Inschrijven voor de cursussen kan ook rechtstreeks via de website van het Cultuurhuis: www.cultuurhuisheemskerk.nl