HEEMSKERK - Na de zomervakantie gaat kindcentrum De Bareel van start! Naast basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang, zal het kindcentrum op 4 september 2023 worden uitgebreid met peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar.


Directeur Niels Vermij: “Er is in de gemeente Heemskerk een groot tekort aan peuteropvangplaatsen en juist die zijn belangrijk voor een goede start op school. Bij onze peuteropvang staat spel centraal en dagen we de kinderen uit op spraak- en taalgebied. De peuters leren veel van de activiteiten die ze samen doen met onze kleutergroepen. Daardoor verkleinen wij de stap naar het basisonderwijs.”

Coördinator opvang op De Bareel, Monique van Vliet, vult hem aan: “Binnen ons kindcentrum zijn ook de juiste experts aanwezig om ondersteuning te bieden als dat nodig is. Daarbij kunt u denken aan logopedie, kinderfysiotherapie, peutergym of ondersteuning door een jeugdconsulent. Het is toch mooi dat dit straks allemaal te vinden is onder één dak?”

“Inmiddels hebben we de vergunning aangevraagd en plannen gemaakt voor de verbouwing,” gaat de enthousiaste directeur verder. “Op schooldagen kunnen peuters van 08.15 – 12.15 uur bij onze opvang terecht. Ouders kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen of gebruik maken van de subsidie van de gemeente Heemskerk of Beverwijk. Op bareel.tabijn.nl/peuteropvang leest u hier meer over. Inmiddels is de inschrijving voor de peuteropvang geopend en die blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien.