HEEMSKERK - “Zo, dat is hier opgeknapt!”, “Ja werd het niet eens tijd”. Deze geluiden hoorden we deze week bij de entree van station Heemskerk. We zijn het met de voorbijgangers eens. Afgelopen tijd pasten we het stationsplein aan. De keerlus maakte plaats voor een plein met plantvakken, verlichting en bankjes. Voor blinden en slechtzienden liggen nu 2 geleidelijnen. Ook plaatsen we cameratoezicht. “Met deze aanpassingen willen we de uitstraling, veiligheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gebied verbeteren.”, aldus wethouder Ani Zalinyan.


In de nieuwe situatie vindt u direct voor de supermarkt een blauwe zone én invalideparkeerplaats. Deze plaatsen zijn bedoeld voor de bezoekers van de supermarkt en de kapsalon. Gaat u met de trein? U kunt uw auto parkeren op het grote parkeerterrein. Ook hier zijn 2 invalideparkeerplaatsen. Direct voor de supermarkt staan fietsnietjes. Hier zet u uw fiets neer als u boodschappen doet of een kappersafspraak heeft. Als u met de trein gaat plaatst u uw fiets in de overdekte fietsenstalling langs het spoor.

Aanpassingen entree stationsplein zijn tijdelijk

Voor de stationsomgeving loopt namelijk een project voor het bouwen van woningen. Dat is voor de langere termijn. Het is nog niet bekend hoe en wanneer dit plan wordt uitgevoerd. We besloten toch om het stationsplein alvast op te knappen. Zo lossen we bestaande knelpunten op. We hebben de kosten zo laag mogelijk gehouden. Vrijgekomen materiaal gebruikten we ergens anders in de gemeente. Rondom de bestaande 2 bomen maakten we ruime groenvakken. Deze zorgen voor een groene uitstraling en minder verharding. De bomen komen in de groenvakken veel beter tot hun recht.

Permanent cameratoezicht

Bij het station stonden een paar camera’s voor het toezicht op de openbare orde en veiligheid. Omdat deze camera’s niet meer werkten, zijn ze verwijderd. In de eerste helft van september wordt een nieuwe camera voor het cameratoezicht voor Openbare Orde en Veiligheid geplaatst.

Goed om te weten

Voor de herinrichting van het stationsgebied verleent de provincie Noord-Holland een financiële bijdrage. ProRail werkt op dit moment plannen uit om de perrons aan te passen. De perrons worden verbreed. Ook wordt de bestrating en de perronmarkeringen aangepast en komt er nieuw stationsmeubilair. ProRail start in 2024 of 2025 met de werkzaamheden.