HEEMSKERK - Afgelopen zaterdag was de plantdag van Groenspoor. Leden van de werkgroep, wethouders Krijn Rijke en Gaatze de Vries en anderen gingen op de fiets langs drie projecten. De groep van rond de 25 inwoners plantte bollen, struiken en heesters. Met als doel de biodiversiteit in Heemskerk te vergroten.


Het eerste project is het vergroenen van het schoolplein van kindcentrum De Marel. Hier is een peuterveldje gerealiseerd en zijn op diverse plekken struiken en bollen geplant. De volgende stop was basisschool De Vlinder. Ook hier kan het schoolplein groener en daarvoor zijn diverse plannen. Om te beginnen zijn er diverse bollen geplant. En in de Broekpolder is een vogelbosje geplant met onder meer vlinderstruiken, liguster en hazelaar.

Is daarmee een einde gekomen aan het project GroenSpoor. "Nee zeker niet", zegt wethouder Krijn Rijke. "Er lopen nog diverse projecten door, zoals het vergroenen van het Haydnplein, het aanleggen van een waterberging met natuurlijke oevers en het terugbrengen van natuurlijke beken en oude hagen. En ook de werkgroep Broekpolder is nog niet klaar. We gaan het project evalueren en aan de hand daarvan kijken hoe we verder kunnen met het vergroenen van Heemskerk. Want een biodiverser Heemskerk is niet alleen belangrijk voor dieren en insecten, ook voor het welbevinden van de inwoners is groen van belang."