HEEMSKERK - In een enquête van december 2018 hebben veel inwoners aangegeven dat ze de verkeerssituatie in het centrum onveilig vinden voor voetgangers. Ook wordt er te hard gereden. Inwoners hebben aangegeven dat ze de kruising Gerrit van Assendelftstraat/Maerelaan/fietsdoorsteek verwarrend en onveilig vinden. Regelmatig staan er auto’s geparkeerd op de “keerlus” aan het eind van de Gerrit van Assendelftstraat. De verkeerssituatie op het Haydnplein bij de Jumbo vinden bewoners onduidelijk.

Start werkzaamheden centrum
Begin oktober starten we daarom met werkzaamheden om het centrum van Heemskerk veiliger te maken. Om het verkeer rustiger te laten rijden maken we in het centrum drempels en plateau’s. Voetgangers hebben dan de mogelijkheid om op dezelfde hoogte makkelijker de weg over te steken. De bestaande fietsklemmen worden vervangen door fietsnietjes in fietsparkeervakken. Door de aanleg van fietsparkeervakken met nietjes, worden de geparkeerde fietsen netter op de stoep geplaatst. Voor de duidelijkheid brengen we zebrapaden aan op de rotonde aan het Burg. Nielenplein. Op onveilige oversteekplekken brengen we extra groen aan.


De keerlus aan het einde van de Gerrit van Assendelftstraat verdwijnt
In de keerlus wordt veel fout geparkeerd. In plaats van de keerlus komen er daarom parkeervakken. De aansluiting van het fietspad aan de Zaalberglaan – Gerrit van Assendelftstraat gaan we verbeteren. De voorrangssituatie gaan we hier duidelijker aangeven.

Haydnplein wordt overzichtelijker
Het Haydnplein is op dit moment via verschillende kanten op te rijden. Bestuurders weten vaak niet wie er voorrang heeft en dit zorgt voor onduidelijkheid. In de nieuwe situatie is het Haydnplein nog maar op één manier in te rijden. De andere doorsteken en parkeervakken langs de Maerelaan maken we dicht met groenvakken. Op het Haynplein wordt een rijrichting aangegeven. Ook hier vervangen we de fietsklemmen voor fietsnietjes. Op de Maerelaan bij de aansluiting van de rotonde brengen we een zebrapad. Hierdoor wordt het daar veiliger om over te steken.

Duur werkzaamheden
De werkzaamheden in het centrum starten begin oktober. De werkzaamheden bestaan uit verschillende fases. We verwachten in het centrum en de Gerrit van Assendelftstraat eind november klaar te zijn. De startdatum voor de werkzaamheden aan het Haydnplein is op dit moment nog niet bekend.