HEEMSKERK - Het weghalen van 16 populieren op het terrein van de minigolfbaan aan de Vrijburglaan is tot het najaar uitgesteld. De organisatie die ervoor zorgt dat de minigolfbaan opengaat en bemenst is, stopt ermee. Dit betekent dat de minigolfbaan dit seizoen niet opengaat. Er is nu geen druk meer om de bomen weg te halen voordat de minigolfbaan open gaat.


Voordat we de bomen zouden weghalen is er onderzoek gedaan naar mogelijke vogelnesten. De bomen waar vogels nestjes hebben gemaakt zouden sowieso niet gekapt worden. Nu hebben we besloten om te wachten met de kap tot het najaar. De bomen staan als ‘overige bomen’ op de Groene Kaart’, dus een kapvergunning is niet nodig. Daar waar mogelijk plaatsen we de komende jaren nieuwe, kleinere bomen terug. Vanzelfsprekend houden we ons aan de regelgeving in de Natuurwet.

Het gaat om Canadese populieren
In 2018 braken tijdens de warme zomer spontaan grote takken uit de bomen bij de minigolfbaan. Dit bleek in heel Nederland op te treden. Met name Canadese populieren blijken gevoelig voor spontane takbreuk bij grote droogte. Dat is gevaarlijk. De bomen zijn toen flink gesnoeid. Alleen de stammen bleven staan. Op deze stammen groeien inmiddels weer nieuwe takken, in bundels bij elkaar. Deze takken worden steeds dikker en groter en kunnen afbreken. Daarom is het nodig de bomen weg te halen. Dit gebeurt nu in het najaar van 2021.