HEEMSKERK - Half oktober vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van de Oudendijk en Luttik Cie. Hierbij heeft de gemeente samen met verschillende partners tientallen panden gecontroleerd. We hebben gekeken of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd en of er sprake is van illegale bewoning of drugsdelicten. Op deze manier wil de gemeente het tuindersgebied veiliger maken.

De controle is een samenwerking van gemeente Heemskerk met verschillende partners, zoals de Omgevingsdienst IJmond, politie, Liander en Veiligheidsregio Kennemerland op initiatief van Noord-Holland Samen Veilig. De controle richt zich zowel op ondernemingen als woningen in het gebied. We kijken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Verder onderzoeken we de panden op illegale bewoning, milieudelicten of drugsdelicten. Daarnaast controleert Veiligheidsregio Kennemerland of panden veilig worden gebruikt.

Waarschuwing

Tijdens de controle hebben we een aantal milieu- en bouwovertredingen geconstateerd. In diverse panden hebben we gevaarlijke stoffen aangetroffen, die niet juist waren opgeborgen. Eigenaren en gebruikers hebben een waarschuwing gekregen. Als het nodig is, controleren we nogmaals. Alle gebruikers en eigenaren verleenden hun medewerking aan de controle.

Dubbel doel

De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten. En aan de andere kant het weerbaarder maken van eigenaren en gebruikers om zo ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Zij konden tijdens de controle vragen stellen over wet- en regelgeving. Ondermijning is een fenomeen dat gemeentegrenzen overstijgt en vraagt om een integrale aanpak. De deelnemende partijen werken samen met Noord-Holland Samen Veilig voor een effectieve aanpak van ondermijning. Het tuindersgebied wordt hierdoor veiliger. De overige straten in het tuindersgebied worden de komende tijd ook gecontroleerd.

Melden

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem (7 dagen per week bereikbaar via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl). Ook bij de gemeente kunt u vermoedens of signalen melden van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Bel daarvoor naar 14 0251.