HEEMSKERK - Het college heeft de samenwerkende ontwikkelaars Timpaan en Trebbe geselecteerd voor de verdere ontwikkeling van Eikenhof 2. Daarmee heeft het college het advies van de beoordelingscommissie, waarin ook inwoners zaten, overgenomen. Er komen hier ongeveer 100 woningen, inclusief een meergeneratiehof, midden in een groene omgeving. Wethouder Aad Schoorl: “Ik ben blij dat de keuze is gevallen op het plan van Timpaan/Trebbe, het past mooi binnen de natuurlijke omgeving van het gebied. Hun visie is een goede vertaling van de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden die zijn meegegeven door de raad en de uitkomst van het participatietraject met de omwonenden.”


Op 22 december 2022 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR) voor Eikenhof 2 vast. Dit vormde de basis voor partnerselectieprocedure, waarbij marktpartijen werden uitgenodigd om een visie op hoofdlijnen te presenteren voor het gebied. In totaal hebben 6 partijen zich ingeschreven en werden 3 partijen uitgenodigd om een presentatie te geven.

Beoordeling

De plannen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie, waarin ook 2 inwoners van Heemskerk zaten. Dit hebben zij gedaan op basis van door het college vastgestelde beoordelingscriteria. De commissieleden vonden unaniem dat Timpaan/Trebbe het beste plan had ingediend. Het college heeft het advies van de beoordelingscommissie overgenomen.

Behoud van de natuurlijke omgeving

De Heerlijkheid Curtis bestaat uit 4 woonclusters van elk ongeveer 25 woningen, die komen rond gemeenschappelijke binnentuinen. De bewoners van de curtissen delen gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een thuiskamer en een deelschuur. Er komt veel ruimte voor water en groen, de bestaande hoogteverschillen in het landschap blijven behouden en de inheemse biodiversiteit wordt versterkt. Wethouder Schoorl: “Ik kijk uit naar de verdere uitwerking van het concept, waarbij we opnieuw inwoners betrekken.”

Volgende stappen

De ontwikkelaars presenteerden het plan op 3 oktober aan de buurt en de raad tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Binnenkort ondertekenen de gemeente en Timpaan een intentieovereenkomst om de samenwerking te formaliseren. Timpaan gaat het ontwerp verder uitwerken, waarbij belanghebbenden via een participatietraject worden betrokken.

Kijk voor meer info op deheerlijkheidcurtis.nl