HEEMSKERK - Het college heeft subsidieregels vastgesteld voor evenementen vanaf 2022. Het college wil het organiseren van evenementen financieel ondersteunen. Evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Heemskerk. Zo is het nog prettiger wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Evenementen dragen ook positief bij aan de naamsbekendheid en het imago van Heemskerk.

Er zijn twee soorten evenementen in de nieuwe subsidieregeling evenementen.Een klein en eenvoudig evenement waarbij het aantal bezoekers minimaal 100 en maximaal 1000 personen is.Een groot evenement waarbij het aantal bezoekers minimaal 1000 personen is.

Het bedrag dat een evenement kan krijgen hangt samen met het beoogd aantal bezoekers en de verwachte totale kosten. Organisatoren kunnen aanvragen indienen voor jaarlijks terugkerende evenementen, eenmalige en / of nieuwe evenementen.


De regeling geeft een integraal afwegingskader voor subsidieaanvragen voor evenementen

In het verleden zijn evenementen gesubsidieerd vanuit onder andere sport en cultuur. In de nieuwe regeling zijn criteria vastgelegd die de verschillende beleidsterreinen overstijgen. Want evenementen raken vaak allerlei verschillende beleidsterreinen. Denk aan toerisme, recreatie, lokale economie, stadspromotie, erfgoed, kunst, cultuur, sport en welzijn. De nieuwe subsidieregeling kan een verschuiving geven in de bestaande subsidies van evenementen die eerder vanuit sport, cultuur of toerisme werden verstrekt. Hiervoor is een overgangsbepaling in de subsidieregeling opgenomen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Vanaf dinsdag 30 november vindt u op de site een link naar de nieuwe subsidieregeling. Hier is tevens meer informatie te lezen over het aanvragen van subsidie voor evenementen. Mail uw vragen naar subsidiehelpdesk@heemskerk.nl of bel: 14 0251.