HEEMSKERK - De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 kwam op 24 november 2021 bijeen. Zij spraken met elkaar over het eindrapport van het landschapsplan.

De stuurgroep heeft in vertrouwelijkheid met elkaar gediscussieerd over de eindrapportage Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9. Er was veel waardering voor het gedegen eindrapport. In de discussie kwamen de bescherming van het landschap, de leefbaarheid voor de omliggende wijk en de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam voorbij.

De stuurgroep heeft een advies over het landschapsplan afgegeven. Het advies wordt door Gedeputeerde Staten (GS) meegenomen in hun besluit over het landschapsplan. GS hebben over het landschapsplan ook advies gevraagd aan de minister van OCW. Het GS-besluit wordt eind dit jaar verwacht, waarna de provincie een persbericht verzendt.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9
De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.