HEEMSKERK - Om de verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers te verbeteren, heeft de gemeente het centrum afgelopen maanden anders ingericht. Voetgangers kunnen nu op verschillende plekken veiliger oversteken door de aanleg van zebrapaden en verkeersdrempels. De ‘keerlus’ op de Gerrit van Assendelftstraat is weggehaald en hier geldt nu een stopverbod. Omdat niet alle automobilisten zich aan het stopverbod houden, controleert de gemeente binnenkort strenger op deze plek. Automobilisten die hier stil staan, krijgen direct een boete.

De keerlus op de Gerrit van Assendelftstraat was ooit bedoeld voor automobilisten, zodat zij tijdens de vrijdagmarkt kunnen keren. Doordat voetgangers, fietsers en auto’s gebruikmaken van de plek, werd de verkeerssituatie onduidelijk. Door het verwijderen van de keerlus is de verkeerssituatie duidelijker geworden. Dit verbetert de verkeersveiligheid voor voetgangers en automobilisten. Op de vrijgekomen ruimte staan nu groenvakken.

Meteen een boete

Op deze plaats geldt nu een permanent stopverbod. De gemeente gaat vanaf volgende maand strenger controleren het stopverbod. Bij een overtreding schrijven boa’s meteen een boete uit. Zij geven niet meer eerst een waarschuwing. Om een bekeuring te voorkomen moeten automobilisten hun auto parkeren in één van de parkeervakken verderop in het centrum.