HEEMSKERK - Het schooljaar 2021-2022 is opnieuw een bijzonder schooljaar geweest. Waar het schooljaar 2020-2021 nog getekend werd door (veranderende) coronamaatregelen, werd dit jaar op dat vlak de weg terug naar ‘normaal’ weer ingezet. De oorlog in Oekraïne en de leerplichtige vluchtelingen die daardoor naar Nederland kwamen, zorgden echter weer voor een heel andere bijzondere situatie.

In het schooljaar 2021-2022 zijn de scholen minder dicht gegaan wegens lockdowns. Alleen rondom de jaarwisseling heeft er een ‘verlengde kerstvakantie’ plaatsgevonden. De gevolgen van de coronacrisis waren in het onderwijs nog steeds merkbaar.

De spreekuren op het Voorgezet Onderwijs (die vorig schooljaar waren komen te vervallen) konden pas in het nieuwe jaar (gedeeltelijk) weer doorgaan. Ondanks de lastige omstandigheden is er ook intensief contact gezocht met (nieuwe) partners, zoals de landelijke klankbordgroep, het Serviceplein Heemskerk en de Jeugd-boa’s. Zo is de leerplichtwet toch weer uitgevoerd.

Oekraïne

Vanaf juni zijn er 3 groepen met Oekraïense leerlingen in de basisschool leeftijd op de Fakkel. Er is sprake van een nauwe samenwerking tussen het onderwijs en omliggende gemeenten, ook gericht op de (nabije) toekomst waarbij er rekening wordt gehouden met meer Oekraïense vluchtelingen. Leerlingen tussen de 12 – 18 jaar zijn geplaatst in de Internationale Schakelklas op het Kennemer College.

Verzuimcijfers niet te vergelijken met voorgaande jaren

Uit het jaarverslag Leerplicht 2021-2022 blijkt dat er 5.188 leerplichtige jongeren waren ingeschreven in Heemskerk en dat er 152 verzuimmeldingen zijn geweest. Daarvan waren er 13 meldingen luxe verzuim (schoolverzuim in verband met bijvoorbeeld extra verlof), 134 meldingen relatief verzuim (ingeschreven op een school met een periode afwezigheid) en 3 meldingen absoluut verzuim (geen inschrijving bij een school of onderwijsinstelling). Daarnaast zijn er dit schooljaar 19 aanvragen voor vrijstelling van schoolbezoek, vervangende leerplicht of vrijstelling van inschrijving toegewezen. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden van dit schooljaar zijn deze verzuimcijfers niet vergelijkbaar met die van voorgaande jaren.