HEEMSKERK - In overleg met de gemeenten heeft RegioRijder besloten toch te rijden in het Formule 1 weekend. Echter, wel beperkt. RegioRijder verwacht namelijk extra drukte op de weg vanwege het evenement, waardoor ze het normale tijdschema niet kunnen rijden. Voor leerlingenvervoer kunnen de ouders/verzorgers zelf inschatten of hun kind de mogelijke drukte, vertraging en andere situatie aan kan. Leerplicht controleert de vrijdag van het Formule 1 weekend de kinderen die naar school gaan met leerlingenvervoer niet. Voor Wmo-vervoer geldt een negatief reisadvies.

Leerlingenvervoer
Op vrijdag 3 september is leerlingenvervoer van en naar Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede mogelijk. Echter, er wordt grote drukte verwacht op en rond de wegen naar Zandvoort. Er wordt wel gereden van en naar diverse locaties, maar het tijdsschema is uiterst onzeker. Vertragingen, files en andere routes kunnen voor kwetsbare kinderen heftig zijn. Het is aan de ouders of de school om te bepalen wat goed is voor hun kind/kinderen.Vanwege de verwachte drukte rondom het evenement kan het zijn dat scholen besluiten het vervoer af te melden. Ouders worden dan door de school geïnformeerd over de wijziging. De kinderen die met leerlingenvervoer naar school worden gebracht, worden op de vrijdag van het Formule 1 weekend niet door Leerplichtambtenaren gecontroleerd. Dit is met de gemeenten van Midden- en Zuid-Kennemerland afgesproken. Regiorijder informeert de ouders die gebruik maken van leerlingenvervoer per mail.

Wmo-vervoer
Voor Wmo-vervoer geldt een negatief reisadvies. De ritten voor Wmo-vervoer worden door de drukte tijdens het Formule 1 evenement beperkt uitgevoerd in Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede. Helaas heeft RegioRijder geen invloed op de verkeerssituatie die gaat ontstaan. Daarom adviseert zij mensen om geen ritten te boeken voor deze gemeente. Cliënten worden ook per email hierover geïnformeerd.

Waarom toch vervoer tijdens het evenement
RegioRijder heeft de service aan cliënten altijd voor ogen. De reacties vorige week in de media van ouders/verzorgers, cliënten en anderen gaven reden om het eerdere besluit te heroverwegen. Mensen kunnen wel ritten boeken. Echter, het blijft druk op de weg en dit geeft vertragingen in reistijd. Het reguliere tijdschema kan niet worden gerealiseerd. Voor alle Wmo-reizigers geldt dat zij er rekening mee moeten houden dat de verkeerssituatie gedurende de dag kan veranderen en het vervoer gepaard kan gaan met (lange) wachttijden en reistijden. Voor het leerlingenvervoer geeft RegioRijder het advies om goed te kijken of een kind een rit met een onvoorspelbaar karakter aan kan. RegioRijder doet haar best om mensen zo goed en veilig mogelijk te vervoeren, maar heeft geen invloed op de toestroom van mensen richting het evenement en de mogelijke verkeersopstoppingen die daarbij horen.

Op de website regiorijder.nl staat actuele informatie voor de cliënten die gebruik maken van leerlingenvervoer en Wmo-vervoer.