IJMOND - De Klijnsmagelden moeten voortaan volledig besteed worden waar het voor bedoeld is: kinderen die leven in armoede. Dat stelt fractievoorzitter Eus Hes van oppositiepartij PvdA in Heemskerk. Uit onderzoek blijkt dat ook zijn gemeente de Klijnsmagelden, totaal 191.406 euro, anders heeft besteed.

Heemskerk heeft het bedrag ruim 190.000 euro gebruikt om de tekorten op het algemene armoedebeleid weg te werken. Dat besluit werd in december 2016 al genomen. Met meer dan 850 jongeren die leven in armoede in het dorp, pleit raadslid Hes voor structureel beleid.

Tweede Kamerleden reageerden woedend op de berichtgeving en willen dat de gemeenten het niet meer naar eigen inzicht uitgeven. Hes ziet het er graag van komen.

IJmond
Ook de de andere IJmondgemeenten lopen uit de pas met de criteria die gelden voor het jaarlijkse terugkerende bedrag. De gemeente Velsen gaf in 2017 totaal 214.092 euro uit aan onder meer kindregelingen in de bijzondere bijstand. "De overgebleven middelen (90.865 euro) zijn in de reserve Sociaal Domein geplaatst", zo schrijft de gemeente in een antwoord.

"In 2018 zijn we na een participatietraject met kinderen gestart met de verdere invulling van ons kinderarmoedebeleid. Het geld is niet bedoeld om in een reservepot te stoppen voor tegenvallers", zo schrijft de gemeente.

Uitgeest/Beverwijk
De gemeente Beverwijk had in 2017 totaal 224.400 tot haar beschikking. In een reactie laat de gemeente weten 209 jongeren te hebben geholpen aan een sportpas. Maar heeft de gemeente van de Klijnsmagelden ook zeker 124.000 euro anders besteed, dus niet specifiek aan de armoede van jongeren.

Het college in Uitgeest wilde de helft van de beschikbare 39.992 euro gebruiken voor algemene reserves. Een amendement van de PvdA voorkwam dit.

Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het rijk om de effecten van armoede bij kinderen te verminderen. In de volksmond beter bekend als de Klijnsmagelden, omdat het door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma is ingezet. In totaal wordt 85 miljoen euro verdeeld.

NH Nieuws vroeg via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) bij alle Noord-Hollandse gemeenten op hoeveel geld ze in 2017 hebben gekregen, wat ermee is gedaan en wat er gebeurd is met eventueel overgebleven budget. Bij gemeenten waar onduidelijkheden waren hebben we ook nog aanvullende vragen gesteld. Klik hier om meer te lezen over het onderzoek.