HEEMSKERK - De laatste oude flat aan de Debora Bakelaan in Heemskerk wordt in orde gemaakt voor tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat hebben burgemeester en wethouders van Heemskerk en het bestuur van Woonopmaat besloten. Het besluit is eerder deze maand besproken met de klankbordgroep van omwonenden.


Het kabinet heeft aan alle regio’s in Nederland gevraagd om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Heemskerk wil ongeveer 150 mensen onderdak bieden. De gemeente kiest ervoor om dit zoveel mogelijk te doen in woningen, niet in noodlocaties zoals een sporthal. Samen met Woonopmaat zoekt de gemeente naar geschikte plekken. Begin april zijn al 43 vluchtelingen ondergebracht in 14 driekamerappartementen in de Bilderdijkstraat. Ook gastgezinnen bieden onderdak aan inmiddels 17 vluchtelingen.

Sloop uitgesteld

Burgemeester en wethouders van Heemskerk hebben samen met Woonopmaat nu besloten de oude ‘gele’ flat tot uiterlijk 1 mei 2024 te gebruiken voor opvang. De geplande sloop van de flat wordt dus 2 jaar uitgesteld. Er is een plan voor de herinrichting van het gebied met groen en water. Ook dit plan wordt uitgesteld. Samen met omwonenden wordt gekeken hoe mogelijke problemen kunnen worden opgelost, zoals mogelijk gebrek aan parkeerruimte.

Geen woningen uit de normale voorraad maar tijdelijke extra toevoeging

De flat aan de Debora Bakelaan is van Woonopmaat. Het is de laatste van 4 verouderde flatgebouwen. Eerder hebben de ‘blauwe’, ‘rode’ en ‘groene’ flat al plaats gemaakt voor nieuwbouwproject De Slotvrouwe. De woningen maken geen onderdeel meer uit van de reguliere woningvoorraad waarvoor mensen in de wachtrij staan. Voor de opvang worden dus geen woningen uit de normale voorraad gehaald.

Er wonen nu mensen die in de loop van dit jaar naar nieuwbouw “De Slotvrouwe” verhuizen. In de ‘gele’ flat komen daarmee tot november 2022 29 woningen vrij. De overige woningen worden verhuurd door Interveste. Eén woning wordt gebruikt als kantoor. De woningen worden opgeknapt en ingericht voordat de nieuwe bewoners komen. Daarmee voegen we met enige creativiteit extra tijdelijke woningen toe die we voor de opvang inzetten.

Begeleiding

De gemeente Heemskerk en Woonopmaat willen de vluchtelingen in nood helpen door hen een veilige en fijne woonomgeving met voorzieningen aan te bieden. We ondersteunen ook op andere manieren, bijvoorbeeld met medische zorg, leefgeld, een school voor de kinderen.

Wilt u ook helpen

Veel Heemskerkers willen de vluchtelingen uit Oekraïne helpen. Op deze pagina staat hoe dat kan.