HEEMSKERK - Het aantal coronabesmettingen is sinds het eerste weekend van juli explosief gestegen, ook in de regio Kennemerland. Op basis van de RIVM rapportages is de inschaling van onze regio weer van zorgelijk naar zeer ernstig gegaan. Dat maakt dat gemeente Heemskerk nog volop in gesprek is over of, en zo ja, hoe de Volksfeesten dit jaar door kunnen gaan. De gemeente praat met de organisatoren van de wielerronde, de harddraverijvereniging, de kermisexploitanten, de horeca-ondernemers, politie en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).


Door de explosieve groei van het aantal besmettingen moeten we helaas ook in Heemskerk terugvallen op nieuwe maatregelen. Rondom de organisatie van de volksfeesten zorgt dat op dit moment voor veel onzekerheid. Er zijn diverse zaken waar we rekening mee moeten houden. Veel zal afhangen van de persconferentie van 13 augustus. Zo is het nu nog niet duidelijk hoe de coronamaatregelen er begin september uit zien. Een bepalende factor zal zijn of de 1,5 meter afstand nog steeds van kracht is in september of niet. Uitgangspunt is dat de veiligheid van onze inwoners voorop staat. Kunnen we het evenement veilig organiseren, zonder de gezondheid van bezoekers in gevaar te brengen? En kunnen we het veilig organiseren als we denken aan voldoende inzet van politie, boa’s en particuliere beveiligers.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een aantal scenario’s zodat we snel kunnen schakelen als de omstandigheden veranderen. Het beste scenario zou natuurlijk zijn dat we met alle Heemskerkers weer kunnen genieten van het volksfeest in zijn oude vertrouwde vorm. Maar de recente ontwikkelingen zorgen ervoor dat we met alles rekening moeten houden, ook met de mogelijkheid dat de Volksfeesten net als vorig jaar niet door kunnen gaan.