HEEMSKERK - De buurttuin aan de Rameaustraat is opgeknapt. Struiken en onkruid zijn weggehaald. Ook is er een hek om de tuin gezet. De tuin is een initiatief van de stichting Eetbaar Heemskerk. Alle bewoners uit de Muziekbuurt zijn welkom om mee te doen.


Een tuin voor de hele buurt
Buurtbewoners kunnen zelf groenten, fruit en kruiden kweken, gezellig samen koffie drinken of met elkaar een maaltijd maken en eten. Ook komen er leerzame activiteiten voor de kinderen, zoals het maken van een insectenhotel of samen de tuin opruimen.Er komt een moestuin, een kruidentuin, een fruitpluktuin en een insectentuin.

Samen werken aan nieuwe start

De afgelopen tijd raakte de tuin verwilderd. Door het ontbreken van een hek, kon iedereen op de tuin komen. Er werden honden uitgelaten. Ook was er vandalisme.Toen ontstond het idee om de tuin te omheinen. Stichting Eetbaar Heemskerk heeft het stuk grond, naast basisschool De Kariboe, in bruikleen bij de gemeente. StArt26, Eetbaar Heemskerk, Welschap Welzijn en de gemeente werkten samen aan een nieuwe start. StArt26 is een stichting voor en door inwoners van de muziekbuurt. Samen met buurtwerker Henk Huisman van Welschap gaan zijde buurtactief betrekken bij de tuin.

Groene vingers? Doe mee!
Werken in de tuin kan twee keer per week, maar dat hoeft niet altijd. Ook kunnen mensen helpen bij de organisatie of een oogje in het zeil houden. Wie koffie wil zetten voor de mensen die aan het werk zijn, is ook van harte welkom. En zo zijn er vast nog wel meer activiteiten te verzinnen. Kijk voor meer informatie op Facebook-pagina van Buurttuin De Eland. Of bel met Ruud van Zon 06 – 202 750 53. Langskomen kan ook. Op zaterdagen tussen 10.30 uur en 12.00 uur zijn er vrijwilligers op de tuin.