HEEMSKERK - Linda Vos is met ingang van 1 september 2023 de nieuwe gemeentesecretaris van Heemskerk. Zij volgt Frans Mencke op die de functie sinds februari waarnam. Linda Vos (46) is op dit moment nog werkzaam als manager bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor heeft zij ruime managementervaring opgedaan bij de gemeente Haarlem.


Ook is zij werkzaam geweest bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heemskerk is geen onbekende gemeente voor Linda Vos; zij is er geboren en getogen. Linda Vos: “Ik ben verheugd om weer terug te zijn in Heemskerk. Het is een fijne, betrokken en open gemeente. Ik kijk er naar uit om samen met het college van B&W en de gemeentelijke organisatie de mooie ambities voor Heemskerk te realiseren”.

Het college is ook verheugd dat Linda voor Heemskerk heeft gekozen. Burgemeester Alexander Luijten: “Wij zijn ervan overtuigd dat zij met haar ervaring, kennis van de regio, elan en energie een mooie match vormt met onze organisatie”.