HEEMSKERK - De inwoners van Heemskerk geven als rapportcijfer een 6,8 aan de communicatie van de gemeente. De helft van de inwoners vindt dat de informatie die de gemeente geeft duidelijk is en goed vindbaar. Inwoners zijn het minst tevreden over het aspect ‘de gemeente luistert naar inwoners’. Dit blijkt uit een onlangs gehouden communicatieonderzoek.

Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in hoe inwoners communicatiemiddelen van de gemeente ervaren, welke informatiebehoefte zij hebben en langs welke kanalen zij het beste te bereiken zijn. De helft van de inwoners leest wekelijks de Heemskerkse Courant en Nieuwsblad de Kennemer. Het bereik van de zondagbladen ligt iets lager. Het Noordhollands Dagblad wordt door 32 procent van de inwoners dagelijks gelezen.

Social media
Driekwart van de inwoners gebruikt social media. Inwoners maken vooral gebruik van Facebook (62%). Ongeveer driekwart van de inwoners is niet bekend met de social media van de gemeente Heemskerk. De bekendheid van de gemeentelijke Facebookpagina is het grootst: twee op de tien inwoners zijn hiermee bekend.

Gemeentegids
Driekwart van de inwoners maakt gebruik van de gemeentegids, waarvan de meerderheid hem soms tot zelden gebruikt. Een enkeling vindt dat de gemeentegids moet worden afgeschaft. De helft van de inwoners ontvangt ook graag toekomstige edities door de brievenbus.

Bekendmakingen
Bij het onderwerp bekendmakingen valt op dat ongeveer een kwart van de inwoners het voldoende vindt dat officiële bekendmakingen digitaal gepubliceerd worden, de helft van de inwoners is het hier niet mee eens. In het licht van deze cijfers heeft het college besloten om een overzicht van bekendmakingen wekelijks in de Heemskerkse Courant op te nemen. Dit is een extra service voor inwoners: op basis van dit overzicht kunnen zij besluiten de hele bekendmaking na te lezen via de website. Daarnaast is het al langer mogelijk om bekendmakingen te ontvangen via de app of de e-mailservice van www.overheid.nl. De raad besluit in het voorjaar van 2019 over het budget dat nodig is voor deze extra service.