HEEMSKERK - Samen werken aan een veilig en duurzaam Heemskerk. Vanuit dat standpunt bouwt Heemskerk al jaren aan de gemeente. Ambities en afspraken over milieuthema’s worden vastgelegd in een Milieubeleidsplan. Momenteel werkt Omgevingsdienst IJmond met en voor gemeente Heemskerk aan een plan voor de komende periode. Hoe denkt u over energiebesparing, veiligheid, geluid en luchtkwaliteit in gemeente Heemskerk? Laat het ons weten en vul op www.odijmond.nl/enqueteheemskerk de vragen in.

Gemeenten zijn voor een aantal milieuthema's vrij om een eigen beleid te bepalen. De uitwerking van dit beleid is terug te vinden in het Milieubeleidsplan. Het gaat daarin onder andere om thema’s als energiebesparing, biodiversiteit, geluid en luchtkwaliteit.

Samen werken aan een veilig, duurzaam en prettig Heemskerk
Omgevingsdienst IJmond, experts van gemeente Heemskerk, raadsleden én inwoners spelen hier een grote rol in. Denkt u mee hoe gemeente Heemskerk uw leefomgeving veilig, duurzaam en prettig kan houden en maken? Vul dan de online enquête in via www.odijmond.nl/enqueteheemskerk. Uw mening is van groot belang.

Milieubeleidsplan
Het Milieubeleidsplan geeft inzicht in wat er in gemeente Heemskerk op milieugebied speelt en geeft het standpunt van de gemeente weer over een aantal kwesties waaronder geluid, licht en luchtkwaliteit. Ook legt het de basis voor het stellen van prioriteiten en het verdelen van middelen binnen het milieubeleid voor de komende jaren.