HEEMSKERK - Het college wil starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug geven. Daarom stelden ze de gemeenteraad voor om extra geld vrij te maken voor startersleningen. De lening is bedoeld voor starters die hun eerste woning kopen. De raad is hiermee akkoord.


Ani Zalinyan, wethouder wonen: “Het is belangrijk dat starters van de regeling gebruik kunnen blijven maken. Hoewel de starterslening de wooncrisis niet oplost, is het fijn om in individuele gevallen een helpende hand te bieden.”

Zo werkt de starterslening

De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopprijs van het eerste huis en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen bij de bank. De starterslening dekt maximaal 20% van de aankoopkosten. Ook mag het leenbedrag niet hoger zijn dan € 30.000. In de eerste 3 jaar betaalt de starter geen rente en aflossing.

Aanvragen? Dat doet u bij SVn

De lening vraagt u bij ons aan via Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). "Voor het aanvragen heeft u een toewijzingsbrief van ons nodig. Deze brief vraagt u aan via onze website. De toewijzingsbrief is geen definitieve goedkeuring voor de starterslening. De SVn doet een financiële check en bepaalt of u definitief in aanmerking komt. SVn bepaalt ook de hoogte van de lening".