HEEMSKERK - De gemeente Heemskerk is bezig met plannen om schoolgebouwen te verduurzamen. We kijken daarbij niet alleen naar ver- en nieuwbouw. We kijken ook naar bestaande gebouwen waar geen verbouwing gepland staat. Ook in deze gebouwen nemen we duurzame maatregelen. Daarin lopen we voor op andere gemeenten. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Samen met de gemeenten Breda en Wierden ontvangen we een subsidie van de Dutch Green Building Council. Daarmee kunnen we onze plannen verder uitwerken. We zijn daarmee een pilot voor andere gemeenten en schoolbesturen.


Dutch Green Building Council

Dutch Green Building Council is een landelijke maatschappelijke organisatie. De organisatie zet zich in om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Zij doen dit in de wetenschap dat de gebouwde omgeving veel invloed heeft op de klimaatverandering.

We maken een routekaart met een planning

Net als huizen en bedrijven, moeten ook schoolgebouwen verduurzamen en voor 2050 van het gas los. Voor de bestaande schoolgebouwen wil de gemeente daarom een plan maken om ze in de toekomst duurzamer te laten zijn. Dat betekent minder of geen energieverbruik. En daardoor minder CO2-uitstoot en een frisser binnenklimaat. Bij het uitvoeren van groot onderhoud kiezen we voor duurzame vervanging van materialen. Met de subsidie kunnen we extra adviseurs inhuren om een routekaart te maken. In deze routekaart komen voorstellen voor het verduurzamen van de schoolgebouwen. Daarnaast komt er een planning voor het uitvoeren van de plannen.

We doen het niet alleen

Het maken van de plannen doet de gemeente niet alleen. Wij doen dit samen met de schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs, met Omgevingsdienst IJmond en het bureau ICS. Het resultaat is daarna een voorbeeld voor andere gemeenten en schoolbesturen.

Meer weten?

Op deze website staat meer informatie over de pilot.