HEEMSKERK - Woningcorporatie Woonopmaat doet mee aan een aankoopsamenwerking van de vereniging voor woningcorporaties Aedes om 50 tijdelijke woningen voor Heemskerk te kunnen bouwen. De gemeente gaat samen met de corporatie op zoek naar geschikte plekken Wethouder Ani Zalinyan: “Deze tijdelijke woningen kunnen op korte termijn wat lucht geven in de wooncrisis.”


Tijdelijke woningen

In Nederland hebben we al jaren te maken met een wooncrisis. Starters, jongeren en spoedzoekers kunnen moeilijk een geschikte en betaalbare woning vinden. Inzetten op flexwoningen kan dan een goede, tijdelijke oplossing zijn, aldus de wethouder. “We hebben een enorme opgave met z’n allen, er moeten heel veel woningen bijkomen. Het bouwen van tijdelijke woningen gaat veel sneller dan permanente woningbouw. Voor ons een goed argument om Woonopmaat hierbij te ondersteunen.” Sjoerd Hooftman, bestuurder Woonopmaat vult aan: ‘De woningnood in Heemskerk wordt met de dag schrijnender. Er moet snel iets gebeuren. Het plaatsen van goede flexwoningen helpt. Woonopmaat investeert bijna 10 miljoen euro in deze woningen in Heemskerk. Deze komen beschikbaar als huurwoningen voor mensen met een bescheiden portemonnee.”

Mooie woningen

De flexwoningen zijn bedoeld voor aandachtsgroepen. De gemeente wil daarbij zorgen voor woningen van een goede kwaliteit. Zalinyan: “Samen met Woonopmaat zetten wij in op de kwaliteit zoals de tijdelijke woningen in de Bilderdijkstraat.” Hooftman: “Woonopmaat gaat voor fraai uitziende flexwoningen, die superduurzaam zijn. We willen dat ze goed passen in de omgeving, daar letten we zorgvuldig op.” De woningen blijven in principe 10 jaar staan. Zalinyan: “Daarna bekijken we hoe de situatie op dat moment is. Eventueel wordt deze periode verlengd met 5 jaar.”

Goede randvoorwaarden

Uiteraard worden omwonenden betrokken bij het project, zegt de wethouder. “Goede participatie is heel belangrijk. Maar vanwege de tijdsdruk en de urgentie voor het realiseren van woonruimte wordt het participatieproces minder uitgebreid dan bij de permanente woningbouwprojecten. We kunnen ons niet permitteren om nee te zeggen tegen deze woningbouwontwikkeling. Maar we gaan wel samen met omwonenden op zoek naar de beste randvoorwaarden.” Uiteindelijk wordt een keuze gemaakt voor 1 of meerdere locaties. Dit gebeurt in goed overleg met de gemeenteraad, stelt Zalinyan. “We zoeken naar geschikte tijdelijke locaties en gaan vervolgens hierover in gesprek met de gemeenteraad. Daarna starten we samen met Woonopmaat het gesprek met omwonenden.”