HEEMSKERK - Het college heeft onderzocht of het gemeentehuis een werkplek kan worden voor meer organisaties. Hierbij denkt het college vooral aan maatschappelijke organisaties waar de gemeente nu al intensief mee samenwerkt. Dit betekent dat de ambtenaren niet meer de hele werkweek op kantoor werken. Zij gaan gedeeltelijk thuis werken. De raad beslist in november over deze plannen.

Het onderzoek is mede uitgevoerd naar aanleiding van een motie van de raad. In deze motie gaf de raad opdracht om de bezetting en benutting van het gemeentehuis te onderzoeken. Door de corona-pandemie hebben de ambtenaren voornamelijk thuis gewerkt. Hierdoor is de digitalisering van het werk versneld en is besloten om voortaan ongeveer de helft van de werktijd thuis en de helft op het gemeentehuis te werken.

Eén verdieping kan worden verhuurd

Uit het onderzoek blijkt dat één verdieping kan worden verhuurd aan andere organisaties. Eén verdieping plus de begane grond is nodig om gemiddeld de helft van de ambtenaren te kunnen huisvesten. De centrale hal wordt het kloppend hart van het gemeentehuis, waar inwoners terecht kunnen met vragen over hulp en ondersteuning op het Serviceplein. Er komt ruimte voor een gezellige plek voor koffie en thee, met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (dagbesteding, begeleiding). Zo wordt het gemeentehuis nog meer een plek voor ontmoeting.

Verbouwing noodzakelijk om plannen uit te voeren

Een verbouwing van het kantoorgedeelte is nodig om werkplekken voor deze nieuwe manier van werken in te richten. Denk bijvoorbeeld aan meer plekken waar je hybride kan overleggen. Dit is gedeeltelijk digitaal en gedeeltelijk in levende lijve overleggen. Omdat er meer medewerkers wat dichter bij elkaar komen te zitten is het ook nodig om te zorgen dat de akoestiek goed is. Eén verdieping voor de ambtenaren én de burgemeester en wethouders past ook door de digitalisering. Er wordt veel minder papier bewaard en dit scheelt veel kastruimte. Voor de uitvoering van de plannen is een bedrag van €3,5 miljoen nodig. De financiële dekking van dit bedrag is een krediet €2.875.000 voor de investering herinrichting van het gemeentehuis en een eenmalig bedrag van €645.000 uit de reserve Bouw- en verbouw gemeentehuis. De verhuur van de bovenste verdieping kan op termijn jaarlijks een besparing van ongeveer €78.000 opleveren. De raad neemt in november een besluit over dit voorstel van het college.