HEEMSKERK - Wethouder Krijn Rijke (Heemskerk) en wethouder Serge Ferraro (Beverwijk) lanceerden 11 juni 2019 in Ontmoetingscentrum de Stut in Heemskerk een mobiele zuil waar inwoners hun mening kunnen geven over het wonen in Beverwijk of Heemskerk. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk stellen dit jaar gezamenlijk hun nieuwe woonbeleid (de woonvisie) voor de komende jaren op. Alle inwoners van beide gemeenten krijgen daarbij de gelegenheid om hun mening te geven, door middel van het beantwoorden van stellingen bij vier mobiele zuilen verspreid over de gemeenten.

Bij elke zuil vindt u 8 kaartjes: 7 stellingen en 1 open vraag. De stellingen en de open vraag kunt u beantwoorden en invullen. De zuil ziet eruit als een huis, mét brievenbus. In de brievenbus van de zuil post u vervolgens de ingevulde kaartjes. Met de stellingen geven de inwoners aan wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe woonvisie. Bijvoorbeeld; voor welke doelgroepen op de woningmarkt moeten er de komende jaren woningen worden gebouwd; starters, gezinnen, ouderen en/of andere doelgroepen? En om welke typen woningen gaat het daarbij (huur of koop, eengezinswoningen of appartementen)? Hoe willen we omgaan met duurzaamheid en het langer zelfstandig wonen.

Locaties vier zuilen
U vindt de zuilen met stellingen vanaf 11 juni op de volgende locaties: Gemeentehuis Heemskerk en Beverwijk, Ontmoetingscentrum de Stut in Heemskerk en Dorpshuis de Moriaan in Wijk aan Zee. Maar de zuilen verhuizen de komende weken ook naar andere locaties. Op de gemeentelijke websites wordt u op de hoogte gehouden van de actuele locaties.

Enquête woonvisie
Naast de zuilen met stellingen, kunt u ook online uw mening geven via www.companen.nl/onderzoek. Alle reacties worden door de gemeenten meegenomen bij het opstellen van de nieuwe woonvisie. Adviesbureau Companen begeleidt de gemeenten bij het opstellen van de woonvisie. In de visie wordt het gemeentelijk woonbeleid beschreven als het gaat om o.a. de nieuwbouwopgave, het verduurzamen van bestaande woningen, de opgave voor de sociale huursector en het langer zelfstandig wonen. De verwachting is dat de nieuwe woonvisie eind 2019 gereed zal zijn.