HEEMSKERK - Sinds januari 2019 is de werkgroep GroenSpoor in Heemskerk actief. Deze werkgroep heeft als doel om samen met inwoners van Heemskerk letterlijk groensporen (een groen fysiek en sociaal netwerk) binnen de gemeente te realiseren. Op dinsdagmiddag 16 april gaat de werkgroep samen met wethouder Gaatze de Vries en andere belangstellenden en geïnteresseerden op de fiets op GroenSafari langs plekken in Heemskerk waar het groener kan. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.

De safari gaat langs groene kansen of sporen
Werkgroepleden van project GroenSpoor hebben de afgelopen maand inwoners en organisaties geïnterviewd over hun wensen voor een groener Heemskerk. Hieruit is een selectie van kansen of sporen gemaakt. Op 16 april gaat de GroenSafari langs deze sporen. Aan het einde van de safari kiezen de aanwezigen de meest gewenste en kansrijke sporen om verder uit te werken.

De wensen zijn divers
De opgetekende wensen gingen over groenere straten en pleinen, bloeiende bermen langs dijkjes, borders vol zoemende bijen, water waar kikkers uit kunnen klimmen, ommetjes langs bomen met kwetterende vogels en hier en daar een bankje. Ook groene (school-)pleinen, veiliger oversteekplaatsen bij parken en beter - rollatorvriendelijk - onderhoud van wandelpaden staan op de wensenlijst. Bijzondere vermelding verdiende de wensen tot herstel en versterking van oorspronkelijke duinbeken en de cultuur-historische heggen en hagen langs de Oosterweg.

Iedereen kan mee op GroenSafari
Vanaf 13.00 uur verzamelen de deelnemers zich in de De Vrijburcht, Vrijburglaan 2 in Heemskerk. Koffie, thee en gebak staan klaar. Om 13.30 uur start de uitleg en daarna gaat de safari van start. Rond 16.30 uur is het programma afgelopen. Uiteraard is het ook mogelijk om tussentijds af- en aan te haken. Geef dit dan aan bij de aanmelding.

Graag van tevoren aanmelden
Dat kan via groenspoor@heemskerk.nl. Vermeld uw naam, eventueel uw telefoonnummer en met hoeveel personen u komt. Heeft u vragen over de GroenSafari dan kunt u bellen of mailen met Karen Jonkers: karen@c-realist.nl of 06 30 414 918.

Doel GroenSpoor
Het doel van het project GroenSpoor is het realiseren van een groen fysiek en sociaal netwerk binnen de gemeente Heemskerk. Dat is niet alleen goed voor het versterken van de biodiversiteit. Het levert ook een bijdrage aan het tegengaan van overlast door klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress. Daarnaast is openbaar groen, op bedrijventerreinen en in particuliere tuinen van belang voor de gezondheid en welzijn van de inwoners, voor duurzame recreatie en burgerparticipatie en voor de identiteit van de gemeente.