HEEMSKERK - Op vrijdag 12 april heeft de participatieraad Heemskerk het rapport van de test ‘Ongehinderd’ overhandigd aan wethouder Aad Schoorl. In dit rapport is beschreven hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid van gebouwen in Heemskerk. Ook is een lijst van locaties opgesomd waar maatregelen gewenst zijn. Het rapport is gebaseerd op de uitkomsten van de landelijke testdag ‘Ongehinderd, die op 3 oktober 2018 in Heemskerk is gehouden.

Op deze dag hebben inwoners (met hun hulpmiddel) en leden van de participatieraad een aantal locaties bezocht. Ook wethouder Aad Schoorl was van de partij. Vrijwilligers Vervoer IJmond had een busje ter beschikking gesteld en ook RTV IJmond en radio Heemskerk gaven het initiatief veel aandacht. Tijdens de rondgang door Heemskerk werden de geconstateerde ongemakken geregistreerd in de Ongehinderd app of op een formulier.

De participatieraad blijft de ontwikkelingen volgen: welke maatregelen worden uitgevoerd en of er ook wordt teruggekoppeld naar de inwoners die hebben meegedaan. Bij de volgende testdag doet Heemskerk weer mee.

Participatieraad Heemskerk
Sinds 1 april vorig jaar werkt de participatieraad (voorheen WMO- en cliëntenraad) aan vormen van participatie in het sociaal Domein. De kerntaak van de participatieraad is het adviseren van de gemeente over het beter, eerder en breder betrekken van cliënten en geïnteresseerde inwoners bij het maken van plannen. Er wordt samen opgetrokken. De Participatieraad Heemskerk heeft onder andere ingezet op het thema Toegankelijkheid. Na een voorlichting door de gemeente over speerpunten in hun beleid, is een werkgroep gevormd en is gekozen de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, zoals het gemeentehuis, winkels, buurtcentra in Heemskerk nader te bekijken.