HEEMSKERK - De gemeente wil mantelzorgers die voor iemand in Heemskerk zorgen ook dit jaar bedanken voor hun inzet en goede zorgen. Bent u een mantelzorger? Dan ligt er een cadeautje voor u klaar. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen hier niet zomaar mee stoppen.


Mantelzorg is het langdurig, onbetaald zorgen voor een naaste. Dit kan een familielid zijn, maar ook een vriend of een buurvrouw. Deze zorg lijkt vaak vanzelfsprekend, maar gaat verder dan de alledaagse hulp die we elkaar geven. Mantelzorg is onmisbaar! Mantelzorgers kunnen als bedankje een VVV-cadeaubon van € 25 aanvragen.

De mantelzorgwaardering kan t/m 31 december 2019 worden aangevraagd
Het aanvragen kan via de www.heemskerk.nl/. Kunt u de waardering niet online aanvragen, dan kunt u dit ook doen via een aanvraagkaart. De gemeente verstuurt vanaf eind augustus een huis-aan-huis brief met informatie over de mantelzorgwaardering. Bij deze brief is een aanvraagkaart met antwoordenvelop toegevoegd.

Voorwaarden
De voorwaarden voor het krijgen van de mantelzorgwaardering staan vermeld op de website en op de aanvraagkaart. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de VVV-cadeaubon eind januari 2020 verstuurd.

Vragen
Bij vragen over de mantelzorgwaardering kunt u contact opnemen met We(l)doen/MaatjeZ, via telefoonnummer 0251-300333 of via info@weldoenijmond.nl.

Ondersteuning
De consulenten van MaatjeZ helpen mantelzorgers om hun belangrijke werk vol te houden. Zij kunnen informatie geven over praktische zaken zoals vergoedingen en toeslagen en weten de weg naar ondersteuning als de zorg te zwaar wordt. Meer informatie over mantelzorg en de ondersteuning van MaatjeZ kunt u vinden op www.maatjez.nl