HEEMSKERK - Energie besparen, zelf energie opwekken en duurzaam verwarmen. Belangrijke maatregelen om onze overstap op duurzame warmte en energie, de energietransitie, voor elkaar te krijgen. Gemeente Heemskerk stelt 500.000 euro beschikbaar in de vorm van een duurzaamheidslening, tegen een rente van 1,6%.

Er is 500.000 euro beschikbaar voor particuliere huiseigenaren, kleine verhuurders en verenigingen van eigenaren met minder dan 10 leden met een bestaande woning. Meer informatie over de lening vindt u op duurzaam.heemskerk.nl/. Er zit momenteel nog € 125.000 in de pot.

Wethouder Gaatze de Vries: “Samen met u gaan we duurzamer wonen, met de lening helpt de gemeente u op weg. Zo zorgen we samen beter voor het milieu en zorgt u zelf beter voor uw portemonnee. Inmiddels zijn er dankzij deze lening 21 keer zonnepanelen, zeven keer isolatieglas en een buitenzonnewering geplaatst. Ook uw bijdrage helpt in de strijd tegen klimaatverandering.”

Duurzaamheidslening aanvragen
De Duurzaamheidslening is beschikbaar via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). U dient een aanvraag in bij Omgevingsdienst IJmond. Dat kan via duurzaam.heemskerk.nl/. Lees hier ook meer over de voorwaarden.

Energie besparen, zelf opwekken en duurzaam verwarmen
Een manier om CO2-uitstoot terug te dringen, is door vraag naar energie te laten afnemen. Bijvoorbeeld door het isoleren van woningen. U bespaart direct energie, verhoogt het comfort in uw woning en draagt bij aan een beter milieu. Na het besparen van energie, is energie opwekken altijd een goed idee met het oog op de energietransitie. Zo voorziet u in uw eigen elektriciteit of verwarming. Hieronder vallen bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en lucht-water of hybride warmtepompen.

EcoHeemskerk
De energiecoöperatie van Heemskerk, EcoHeemskerk, helpt u graag met vragen over energie besparen en opwekken. Ook kunt u terecht bij hun subsidieloket. EcoHeemskerk is een organisatie voor Heemskerkse burgers door Heemskerkse burgers, met een hoge mate van burgerparticipatie (leden). Kijk op www.ecoheemskerk.nl voor meer informatie.

We stappen over op duurzame warmte en duurzame energie
Dat heeft het Rijk besloten in het Klimaatakkoord, maar dat willen we ook voor ons klimaat en de volgende generaties. Samen zorgen we ervoor dat we duurzaam, maar ook toekomstbestendig en comfortabel gaan wonen, werken en leven.

Voordat onze gehele energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is, hebben we wat stappen te gaan. Zo is er veel werk te doen aan de bestaande woningen, waarschijnlijk ook aan die van u. Daarom zijn we al gestart. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van de duurzaamheidslening in gemeente Heemskerk. We zetten nu al grote en kleine stappen in en om ons huis. We werken nu al aan de overstap op duurzame warmte en duurzame energie. U ook?