HEEMSKERK - Het aantal verkeersgewonden neemt al jaren toe. Het verkeer verandert en vooral in de bebouwde kom wordt het steeds drukker op de fietspaden. Er zijn nieuwe (stillere) voertuigen, zoals de elektrische fiets. En er zit steeds meer techniek in de auto waar we mee moeten leren omgaan. Mensen blijven op oudere leeftijd deelnemen aan het verkeer en er is meer afleiding door social media. Iedere verkeersdeelnemer moet veilig op zijn bestemming kunnen komen. Dat vraagt om nieuw beleid en andere maatregelen. En daarvoor hebben we uw inbreng nodig!

We vragen uw mening over de verkeersveiligheid in Heemskerk
In de digitale enquête kunt u aangeven hoe u de verkeers(on)veiligheid in Heemskerk ervaart. En welke straten of plekken onveilig zijn of juist niet. Ga naar www.heemskerk.nl/verkeer en vul de enquête in. De enquête bestaat uit 2 delen. In het eerste deel staan algemene vragen over verkeersveiligheid. In het tweede deel kunt u onveilige plekken aanwijzen. U kunt de enquête anoniem invullen.

De enquête-resultaten maken onderdeel uit van de gemeentelijke risico-analyse
Komend jaar stellen we een risico-analyse op over verkeersveiligheid. Met de risico-analyse maken we samen met de provincie en de gemeenten in de regio een regionaal uitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan staat welke maatregelen we nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Door het invullen van de enquête helpt u ons bij het opstellen van een goede risico-analyse.