HEEMSKERK -Hoe krijgen we samen, gemeenten en inwoners, de woningen in Heemskerk van het aardgas af? Een vraag die nu nog niet te beantwoorden is, maar waar we wel al over na moeten denken. Want uiterlijk in 2050 moeten we zonder fossiele brandstoffen, waaronder aardgas, leven. Dat staat in het Klimaatakkoord.

Wilt u meedenken en meepraten als inwoner van uw buurt en de gemeente? Meld u aan voor de bijeenkomst van de klankbordgroep op dinsdag 18 juni via www.odijmond.nl/klankbordgroep

Aardgasvrije wijken
In 2021 moeten gemeente Heemskerk en regio IJmond bij de overheid een plan indienen waarin staat hoe de gemeente zogenoemde kansrijke wijken in Heemskerk als eerste zal laten overstappen op een duurzame bron om te verwarmen en koken. Een eerste aanzet tot dit plan voor aardgasvrij is inmiddels gemaakt met gemeente Heemskerk, Omgevingsdienst IJmond, netbeheerders, woningcorporaties, HVC, omliggende gemeenten, raad en inwoners. Met deze aanzet ligt er nog niets vast. Het biedt de gemeente wel de ruimte om vrij, maar gerichter te denken: het is een basis waarmee de gemeente in gesprek gaat met haar omgeving waaronder met u. Want een zorgvuldige afweging van aanknopingspunten, kansen en uitdagingen is van groot belang.

Praten over de energietransitie
Een aantal inwoners heeft zich inmiddels aangemeld om regelmatig met Omgevingsdienst IJmond en gemeente Heemskerk in contact te blijven en te praten over deze energietransitie naar duurzame bronnen. Over wat dit betekent voor de woningen in Heemskerk, maar vooral voor de hele gemeente. Welke alternatieven er zijn en wat er leeft in de wijken? Wilt u meedenken en meepraten? Namens uw wijk en uw gemeente? Woont u in Heemskerk en wilt u bij de eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep, op dinsdag 18 juni vanaf 19.00 uur, aanschuiven? U bent van harte welkom u aan te melden via www.odijmond.nl/klankbordgroep De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis.

Meer informatie
Meer informatie over de energietransitie vindt u op www.odijmond.nl/aardgasvrijHeeft u vragen voor uw eigen woning? Die kunt u stellen aan onafhankelijk loket Duurzaam Bouwloket, www.duurzaambouwloket.nlOntdek via hun site wat u nu al kunt doen om een aardgasvrije woning te realiseren.