HEEMSKERK - De toegankelijkheid en bereikbaarheid van het centrum en het Haydnplein kan beter. Dat bleek uit het onderzoek dat eind 2018 is gedaan. Veel inwoners hebben meegedaan aan het onderzoek. Vooral het parkeerterrein Haydnplein, het autoluwer maken van het centrum en oversteekplaatsen in het centrum vielen op. Het college heeft verder onderzoek laten doen naar een aantal verbeteringen en de kosten daarvan. Nu ligt er een voorstel met 7 verbeterpunten. De gemeente wil graag weten wat de inwoners vinden van deze verbeteringen.


De verbeteringen voor het centrum en Haydnplein op een rijtje:

  1. Voetgangersoversteken maken door aanleg van kruispuntplateaus en drempels.
  2. Zebrapaden maken bij de rotonde Nielenplein.
  3. Fietsparkeervakken maken.
  4. Extra groen aanleggen.
  5. De keerlus op de Gerrit van Assendelftstraat (aansluiting Maerelaan) weghalen en de verkeerssituatie opnieuw inrichten.
  6. De voorrangsregeling aanpassen bij de fietsdoorsteek tussen Zaalberglaan en Gerrit van Assendelftstraat.
  7. De entree van het parkeerterrein aan het Haydnplein aanpassen. 4 parkeerplaatsen weghalen, extra groen op en rond het parkeerterrein aanleggen en extra markeringen op het parkeerplein die de rijrichting en parkeervakken aangeven.

We willen graag weten wat u vindt van de voorgestelde verbeteringen

U kunt het hele rapport en het voorstel hieronder teruglezen.

Via dit webformulier kunt u uw mening geven. U kunt tot 19 september 2020 reageren.

De raad besluit later dit jaar over de verbeteringen

Alle reacties worden meegenomen in het voorstel dat het college later dit jaar doet aan de raad. Dan besluit de raad over de verbeteringen en de kosten die daarbij horen.