HEEMSKERK - Het schoolplein van basisschool De Vlinder heeft een Tiny Forest, als eerste basisschool in Heemskerk. Dit is onderdeel van het vergroenen van het schoolplein. Op 4 maart hebben wethouder Aad Schoorl en Marjan Plazier, lid Algemene directie Tabijn samen met de leerlingen van de groepen 5 en 6 de eerste boompjes geplant. Ook onthulden zij het informatiebord dat bij het Tiny Forest staat. De rest van de dag hebben de kinderen van de school in groepjes en onder begeleiding van medewerkers van IVN Natuureducatie (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) de overige 600 bomen geplant. Ondanks het koude en soms wat natte weer gingen de leerlingen enthousiast aan de slag met het planten van de 600 boompjes.


Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos(je)

Dit bos(je) is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren hier over de Nederlandse natuur en kunnen er heerlijk spelen. De bosjes stimuleren biodiversiteit en bieden kansen om klimaatproblemen tegen te gaan. Ze dragen bij aan waterberging, verbeteren de hittestress en luchtkwaliteit (opname CO2 en productie O2) én dragen bij aan minder stress voor mensen in de buurt en daarmee aan de gezondheid. Het Tiny Forest op het schoolplein van De Vlinder wordt ongeveer 200 vierkante meter groot. Er komen verschillende bomen in te staan, waaronder essen, eiken, elzen, populieren en lindes.

Alle schoolpleinen moeten groen worden
In het door de raad vastgestelde Groenbeleidsplan 2019 hebben we het ontwikkelen van Tiny Forests opgenomen. Ook het vergroenen van schoolpleinen is een wens van de raad. In februari 2018 heeft de raad een motie aangenomen die het vergroenen van schoolpleinen van basisscholen moet stimuleren. Uitgangspunt is dat alle schoolpleinen op termijn groen zijn. Het streven is dat de gemeente Heemskerk elk jaar 1 school helpt met het omvormen naar een groen schoolplein.