HEEMSKERK - De enquête 'Verkeersveiligheid in Heemskerk' is gesloten. In totaal werd de enquête 891 ingevuld. Deelnemers hebben 885 maal een verkeersonveilige plek in Heemskerk aangegeven. Veel van die plekken liggen in het centrumgebied. Daarnaast werden ook veel kruisingen aangevinkt. 72% van de invullers geeft de verkeersveiligheid in Heemskerk een voldoende of hoger. De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken hoe dit percentage nog verder verhoogd kan worden

Centrum en Haydnplein zijn hotspots

In de digitale enquête konden inwoners aangeven hoe ze de verkeers(on)veiligheid in Heemskerk ervaren. Ook vroegen we hun mening over de fietspaden en de 30, 50 en 60 km-wegen in Heemskerk. En we wilden weten welke straten of plekken onveilig zijn of juist niet. De gegevens moeten we nog verwerken, maar opvallende hotspots zijn het centrumgebied en het Haydnplein. Voor deze gebieden ligt al een lijstje met suggesties ter verbetering bij de raad. Over de 30- en 50 km-wegen geven deelnemers vooral aan dat er te hard wordt gereden.

Ook via Facebook en Instagram hebben we input ontvangen

Op een poll op Instagram hebben we ruim 200 reacties gekregen. 74% van de stemmers voelt zich over het algemeen veilig op de fiets of scooter in Heemskerk. De verkeersveiligheid krijgt het rapportcijfer 6,8. Via deze kanalen kregen we eveneens informatie over onveilige wegen, fietspaden, kruispunten en rotondes.

Alle resultaten maken onderdeel uit van de gemeentelijke risico-analyse

We gaan deze waardevolle gegevens verwerken en gebruiken bij het maken van een lokale risico-analyse. Met de risico-analyse maken we samen met de provincie en de gemeenten in de regio een regionaal uitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan staat welke maatregelen we nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

“We kunnen met de raad in gesprek”

Wethouder Gaatze de Vries is blij met de opbrengst. “Niet alleen zijn we in staat om met de vele reacties een weloverwogen risico-analyse te maken. Ook kunnen we deze opbrengst naast het lijstje met suggesties leggen ter verbetering van het centrum en het Haydnplein. Daarover kunnen we met de raad in gesprek. En natuurlijk ben ik content met de hoeveelheid reacties want daaruit blijkt een grote betrokkenheid van de deelnemers bij de verkeersveiligheid in Heemskerk.”